„V lese jsme jako doma“

Co nabízíme?


Naše práce je založena na profesionálních službách, znalostech a zkušenostech odborníků. Jsme vybaveni moderními softwarovými technologiemi, avšak stále dbáme na tradici a preciznost našich předků.


Hospodářská úprava lesa


 • Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • Aktualizace platných LHP při změně vlastníka, výměry či způsobu hospodaření
 • Zjišťování zásob lesních porostů a sortimentace těžebního fondu
 • Zalesňovací projekty
 • Zpracování podkladů kategorizace lesů

Znalecká činnost


 • Oceňování lesních pozemků a lesních porostů
 • Zjišťování škod na lesích a oceňování jejich výše
 • Výpočet výše náhrad za ztráty na produkci lesních pozemků a lesních porostů
 • Audity lesních majetků

Dále provádíme


 • tisky, kopírování, skenování
 • velkoformátové tisky
 • laminování